Pastebin

New pastes are no longer accepted · Stats

Latest Pastes

void GUI::RemoveChild(GUI *child)
{
  for(size_t i = 0; i < children.size(); ++i)
  {
    if(children[i] == child)
    {
      children.erase(children.begin() + i);
      break;
    }
  }
}